MARKETING

Zjednodušeně se můžeme na marketing dívat jako na komunikaci se zákazníkem, kdy je jádrem každého marketingového přístupu zejména znalost zákazníka. Ze získaných marketingových informací o zákazníkovi (tedy především po zjištění zákazníkových potřeb a nabídky konkurence), je možné vytvořit optimální nabídku, tvz. marketingový mix. Následně pak dochází k vyhodnocování, jak zákazník na danou nabídku zareagoval.

Nabízíme komplexní služby v oblast marketingu. Zpracováváme marketingové strategie a plány, následně nabízíme jejich realizaci. Zabýváme se analýzami daného prostředí, poradenstvím ve vybraných oblastech a poskytuje zároveň vzdělávací programy – školení, semináře a podobně.

  • PORADENSTVÍ
  • ANALÝZY
  • REALIZACE
  • VZDĚLÁVÁNÍ
  • VLASTNÍ ORIGINÁLNÍ MARKETINGOVÝ NÁSTROJ: DOUBLE DECKER BUS

Činnost naší společnosti je zaměřena především na marketingovou komunikaci (propagaci), tedy na nejviditelnější složku marketingového mixu. Prezentace výrobků i služeb musí být správně zacílena na potencionálního zákazníka. Pro zvolenou cílovou skupinu je třeba vybrat správnou formu komunikačního mixu – reklamu, podporu prodeje, public relations, osobní prodej či direct marketing. Právě proto jsme tu pro vás. Pomůžeme vám nejen zviditelnit vaši firmu a vybudovat dobré jméno společnosti, ale také kvalitně propagovat vaše výrobky a služby.

Více informací…