OSOBNÍ, PROFESNÍ ROZVOJ

Stejně jako u firemního rozvoje je u rozvoje jednotlivce kladen důraz na zvyšování tentokrát osobní výkonnosti. K tomuto účelu slouží kariérní poradenství a takzvaný „koučink“ (coaching). Ten je dnes využíván v nejrůznějších oblastech manažerské profese jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Našim klientům se formou koučinku snažíme pomáhat k dosažení maximálního výkonu a odstranění interferencí, které mu brání využívat svůj potenciál naplno.

KOUČINK (coaching)

Koučink je proces, při kterém dochází k maximálnímu využití potenciálu koučovaného k naplnění cílů, které si sám stanovil. Dobrý kouč by měl koučovanému pomoci zbavit se bariér a jiných rušivých elementů a dosáhnout maximálního výkonu.

OBLASTI S VYUŽITÍM KOUČINKU:

  • Manažerské dovednosti
  • Řízení lidských zdrojů
  • Komunikační a prezentační dovednosti
  • Teambuilding

…více v nabídce vzdělávání