KOMUNIKAČNÍ BEZPEČNOST, BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ

Cílové skupiny:

 • Klíčové osoby společností či institucí (vrcholový management, vrcholoví představitelé státní či veřejné správy)
 • Osoby blízké klíčovým osobám (asistentky, rodinní příslušníci, další personál)
 • Bezpečnostní personál (pracovníci útvarů ochrany, řidiči)

 

Obsah školení:

 • Bezpečné chování – osvojení základních zásad bezpečného chování.
 • Bezpečná komunikace.
 • Základní zásady osobních i pracovních rozhovorů a jejich obsahu.
 • Osvojení základních zásad bezpečného zacházení s IS/ IT, telefony a jinými elektronickými komunikačními prostředky.
 • Konzultace v oblasti bezpečnosti – individuálně zaměřené školení dle zadání klienta v návaznosti na mimořádnou událost, vyhodnocení potenciálních hrozeb a rizik, navržení systému bezpečnostních opatření.
 • Školení řidičů/ bezpečnostního personálu VIP osob – nácviky bezpečné jízdy, praktické cvičení střelby a sebeobrany, procvičení standardních operačních postupů.
 • Obrana proti sledování (stalkingu) – osvojení základních zásad obrany proti sledování a sledování samotného.
 • Praktické cvičení – dle požadavků klienta – řízení, plánování, taktika a typizované postupy.
 • Odhalování rizik – osvojení základních zásad při vyhledávání a odhalování rizikových faktorů.