PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost CROSSLINE SERVICES, s.r.o. je poradenskou a vzdělávací společností působící na českém trhu v soukromém a veřejném sektoru.

Své aktivity v oblasti poradenství společnost zaměřuje především na organizační, finanční, procesní a personální analýzy, integrované systémy řízení, evropské projekty a poradenství v oblasti marketingu. Nedílnou součástí poradenských projektů je také využití sofistikovaných softwarových nástrojů jako podpory pro efektivní zpracovávání výstupů a informací. Pro realizaci služeb/projektů využíváme celou škálu metodických přístupů jako například řízení rizik, řízení změn, krizového řízení, řízení znalostí, řízení kompetencí a další. Vzhledem k charakteru námi poskytovaných služeb je projektové řízení základní metodickým pilířem všech projektů.

V oblasti vzdělávání se CROSSLINE SERVICES, s.r.o. zaměřuje především na zvyšování kvalifikace a osobní rozvoj pracovníků, zejména středního a vrcholového managementu. Naše společnost se zabývá tvorbou a realizací individuálních i skupinových vzdělávacích programů „šitých“ na míru. Dle požadavků našich klientů vypracujeme komplexní projekt vzdělávání, sestavíme odborný školící tým a uskutečníme realizaci vybraného programu.

Zárukou kvality našich zakázek je profesionální a zkušený tým lektorů a konzultantů. Každému projektu z hlediska druhu podnikání klienta odpovídá kvalifikace a background členů našeho týmu pro zajištění maximální přidané hodnoty zákazníkovi.

Jednotlivé produktové segmenty se vzájemně doplňují, přičemž tato symbióza umožňuje efektivní a kvalitní poskytovaní nabízených služeb. Kvalitou odborného personálu, technickým vybavením, profesionálním přístupem a především zkušenostmi garantujeme poskytování nadstandardních služeb i pro nejnáročnější klienty.