OBRANNĚ-TECHNICKÁ PROHLÍDKA (OTP)

OTP spočívá především ve vyhledávání již aplikovaného odposlechového zařízení a případně následné obraně proti těmto nelegálně instalovaným přístrojům.

OTP obsahuje:

  • Podrobnou fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru – jestli zde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, obrazu či jiných dat z prověřovaného místa.
  • Měření speciálními přístroji, které detekují (zachycují) signály vysílané např. radiomikrofony, dále mikrokamerami, GSM pagery či jinou speciální technikou, přenášející informace zejména radiovou cestou, cestou GSM, Wi-Fi, Bluetooth, nebo po elektrických vodičích.
  • Spektrální analýzu rádiové komunikace – tedy měření a vyhodnocení celého radiového spektra v prověřovaném prostoru i v jeho okolí.
  • Kontrolu síťových rozvodů a vedení, s cílem zjistit a eliminovat případný přenos odposlechu po vodičích.

Po provedené kontrole jsou všechna přístupová místa kontrolovaných zařízení a míst (ve většině případů se jedná o šrouby a spojovací techniku) zajištěna bezpečnostní holografickou samolepkou, sloužící k okamžité vizuální kontrole neoprávněné manipulace.

Dle individuálních požadavků klienta lze navrhnout a realizovat komplexní provedení obranně-technické prohlídky a rovněž instalaci protiodposlechové techniky. Cenové kalkulace jsou tvořeny dle obsahu a náročnosti OTP.

DOPORUČENÍ po provedení obranně-technické prohlídky:

  • V prověřovaných prostorách provést instalaci obranně-technických prostředků a zavést kontrolovaný pohyb osob ve stanoveném režimu.
  • Obranně-technické prohlídky provádět opakovaně v určitých intervalech (obvyklé frekvence 2x až 4x ročně v závislosti na frekvenci jednání a typu činnosti společnosti, nebo namátkově před důležitým jednáním).
  • Zvážit, zda zveřejnit informace o zabezpečení daných prostor společnosti proti odposlechu a provádění pravidelných obranně-technických prohlídek (v mnoha případech toto opatření výrazně zvýší prestiž a důvěryhodnost společnosti).
  • Důsledné používání elektronického zabezpečovacího systému v kontrolovaných prostorách a podobně.