VZDĚLÁVÁNÍ

Naše společnost se zabývá vytvářením a realizací individuálních i skupinových vzdělávacích programů na míru jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor. Dle požadavků našich klientů vypracujeme samotný projekt vzdělávání, sestavíme profesionální školící tým a uskutečníme realizaci vybraného programu.

Jsme dynamická česká společnost s originálním know-how. Našim klientům jsme schopni poskytnout inovativní pohled a ověřené přístupy z vlastních zkušeností i ze zkušeností našich spolupracovníků. Za každých okolností tedy naplňujeme klíčový princip experience education – vzdělávání založené na zkušenosti.

Analýzy

Součástí nabídky služeb jsou také analýzy současného stavu v dané oblasti a případné návrhy řešení pro zlepšení daného stavu. Analýzy je možné provádět elementárně nebo týmově. Rozbory mohou být zaměřeny na obecnou rovinu dané problematiky, nebo – například u osobních „tréninků“, i na analýzu slabých a silných stránek dané osoby v komunikačních dovednostech a podobně.

Soukromý sektor

Zaměřujeme se na vzdělávací programy a poradenství zejména v oblasti „soft skills“- měkkých dovedností. Tyto programy jsou určeny zejména střednímu a vrcholovému managementu.

Základní nabídka vzdělávacích programů:

 • MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
 • PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
 • TIMEMANAGEMENT
 • VEDENÍ PORAD, JEDNÁNÍ
 • TEAMBUILDING… a podobně.

Veřejný sektor

Veřejným institucím a dalším subjektům působícím ve veřejném sektoru nabízíme nejrůznější služby v oblasti vzdělávání, dle požadavků na míru.

Základní nabídka vzdělávacích programů:

 • MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
 • PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
 • INTERNÍ KOMUNIKACE
 • PUBLIC RELATIONS – komunikace s veřejností; s občanem
 • REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY
 • ZÁKLADY PRÁVA
 • SPRÁVNÍ PRÁVO Z POHLEDU VEŘEJNÉ SPRÁVY
 • ZÁKON O OBCÍCH A KRAJÍCH
 • REGIONÁLNÍ POLITIKA
 • REGIONÁLNÍ MANAGEMENT A MARKETING

Individuální konzultace a vzdělávání

Zaměřujeme se zároveň na individuální konzultace a vzdělávací programy zejména pro vrcholový management soukromého sektoru a vrcholové představitele státní i veřejné správy.

Vzhledem k jedinečnosti, originalitě osobnosti a různorodosti verbálních i neverbálních projevů každého z nás, je individuální přístup velmi vyhledávanou formou vzdělávání i poradenství. To se týká zejména rozvoje osobnosti v profesní, ale i osobní oblasti. Příkladem mohou být komunikační dovednosti, kde individualita projevu každého člověka vyžaduje osobní přístup, aby bylo docíleno efektivních výsledků s využitím maximálního potenciálu dané osoby.

Mezi nejžádanější programy s využitím individuálního přístupu patří zejména oblasti komunikačních dovedností:

 • VERBÁLNÍ KOMUNIKACE PŘI VEŘEJNÝCH PROJEVECH
 • PŘÍPRAVA PODKLADŮ
 • NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – řeč těla
 • OSOBNÍ IMAGE + styling oblečení, make-up
 • MEDIÁLNÍ TRÉNINK
 • INTERNÍ KOMUNIKACE…a podobně.

Setkáváme se však i s požadavky zaměřenými na konkrétní odbornost, kdy jsme schopni vytvořit individuální vzdělávací program klientovi dle jeho konkrétních požadavků.

Ve veřejném sektoru se může například jednat o požadavek starosty dané obce, lépe se zorientovat ve svých kompetencích vyplývajících ze Zákona o obcích či Zákona o krajích.

V soukromém sektoru se může jednat například o požadavek generálního ředitele, lépe se zorientovat v Zákoně o veřejných zakázkách.