Individuální komunikace a vzdělávání

Zaměřujeme se zároveň na individuální konzultace a vzdělávací programy zejména pro vrcholový management soukromého sektoru a vrcholové představitele státní i veřejné správy.

Vzhledem k jedinečnosti, originalitě osobnosti a různorodosti verbálních i neverbálních projevů každého z nás, je individuální přístup velmi vyhledávanou formou vzdělávání i poradenství. To se týká zejména rozvoje osobnosti v profesní, ale i osobní oblasti. Příkladem mohou být komunikační dovednosti, kde individualita projevu každého člověka vyžaduje osobní přístup, aby bylo docíleno efektivních výsledků s využitím maximálního potenciálu dané osoby.

Mezi nejžádanější programy s využitím individuálního přístupu patří zejména oblasti komunikačních dovedností:

  • VERBÁLNÍ KOMUNIKACE PŘI VEŘEJNÝCH PROJEVECH
  • PŘÍPRAVA PODKLADŮ
  • NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – řeč těla
  • OSOBNÍ IMAGE + styling oblečení, make-up
  • MEDIÁLNÍ TRÉNINK
  • INTERNÍ KOMUNKACE…a podobně.

Setkáváme se však i s požadavky zaměřenými na konkrétní odbornost, kdy jsme schopni vytvořit individuální vzdělávací program klientovi, dle jeho konkrétních požadavků.